Reportage och essäer är samlingsrubriken för lite längre artiklar, främst skrivna för Tidningen Kulturen.