Släktforskning tillhör mina fritidsintressen. Det intresset manifesterar sig ibland i skrivande.