Thomas Wihlman, kulturjournalist

 

Omvärldsanalysen lyfter blicken


Thomas Carlsson arbetar med omvärldsanalyser åt Västerås stad. Uppdraget kommer från Pro Aros, den förvaltning som ansvarar för den kommunala skolan och för äldreomsorgen i kommunen. Det handlar om analyser och metodutveckling. Men mest om att peppa andra.
– Den största svårigheten är att folk sitter fast i det dagliga arbetet, säger Thomas. Att man har svårt att få utrymme för diskussion om framtidsfrågor.

Risken med framtidsfrågor och omvärldsanalyser är att de blir allt för diffusa. Inte minst i jämförelse med det praktiska och konkreta vardagliga arbetet inom politik och förvaltning. Därför är det viktigt att hela tiden synliggöra det visionära arbetet. Och det behöver inte vara märkvärdigt. Thomas Carlsson ger bland annat ut ett nyhetsbrev med korta användbara notiser om vad som händer inom skol- och omsorgsverksamheten på andra håll.
– De man vänder sig till måste ha nytta av informationen, därför är det bra med korta matnyttiga glimtar från andra håll, så kan folk själva söka mer information om de är intresserade.

Just att få medarbetarna inom förvaltningen att titta åt andra håll är kanske det allra viktigaste i Thomas jobb som omvärldsanalytiker. Att få folk att lyfta blicken och se hur man löst problemen på andra håll. Att inte stirra sig blind på hur man har gjort förut, utan att försöka se andra alternativ. För de problem och utmaningar som finns inom skolan och omsorgen – de finns överallt.
– Det här är en uppgift som jag kan tycka att kommunförbundet skulle ägna sig mer åt, säger Thomas. För om man själv inte är specialiserad på den praktiska verksamheten, har man ju lättare att se saker med andra ögon.

Hur gör man då att få specialister att göra saker annorlunda? Ja, några patentlösningar finns det inte menar Thomas Carlsson. Det handlar först och främst om attityder och om förhållningssätt. Och att ta små steg på vägen mot förändring. I Västerås kommun har man i år för första gången byggt budgeten utifrån en omvärldsanalys. Tidigare har det bara funnits en ”liten passus” under rubriken ”yttre faktorer”. Idag är det det omvända perspektivet som gäller.
– Det gör också att enskilda förvaltningar ser mer av helheten, och inte bara sin egen praktiska verksamhet, konstaterar Thomas.

Omvärldsanalyser är en sak. Det är åtminstone ett välkänt och erkänt begrepp. Värre är det då att föra ut ”andan i framtidsprojektet”. Den öppna och tillåtande känslan av förväntan. Thomas Carlsson möter precis som många andra deltagare i projektet på hinder i den kommunala verkligheten. Det handlar om makt. Om prestige och heliga kor. Om vanliga mänskliga drivkrafter helt enkelt. Metodiken som Thomas använder sig av bygger på att öppna upp de gamla systemen sakta men säkert. Att ta ett steg i taget.
– Sen beror det mycket på om den politiska ledningen vågar vara en förebild när det gäller framtidsfrågorna. I Västerås har vi tagit flera steg i rätt riktning, även om vi har lång väg kvar.

En del i framtidsprojektets anda som fått mycket lovord är att man som deltagare bara representerat sig själv och inte sitt parti eller förvaltning. Men det är någonting som är mycket svårt att överföra till den politiska och praktiska vardagen på hemmaplan, tror Thomas Carlsson. Hemma i kommunen har man sina givna roller och en politisk och ekonomisk verklighet som sätter ramarna på ett helt annat sätt. Men det finns öppningar.
– Det goda som det här med att ”bara representera sig själv” för med sig är att många politiker får en ökad tolerans för andras åsikter, man tar till sig andras argument på ett annat sätt. I förlängningen tror jag också att politiker på så sätt blir tryggare i sin politikerroll.
– Sen handlar det återigen om att använda sig av en del metoder från framtidsprojektet. Scenariotekniken är ett exempel. Att hela tiden måla upp bilder av framtiden.

För det är metodvägen som förändringsarbetet måste ske. Med små steg i rätt riktning. Och med blicken mot omvärlden skapas möjligheter att tänka nytt och skapa nya arbetsformer.

(intervju i Västerås stads personaltidning 2001, jag bytte namn från Carlsson till Wihlman 2007)
Basic Blue theme by ThemeFlood