Litteratur är samlingsnamnet för texter som på olika sätt handlar om litteratur och författare.