Thomas Wihlman, kulturjournalist

 

Curriculum Vitae, Thomas Wihlman


Utbildning:

Filosofie doktor i arbetslivsvetenskap, Mälardalens Högskola, avhandling ”Innovation in Municipal Welfare Services”, 2014.

Magisterexamen i innovationsteknik, Mälardalens Högskola, 2011

Fil.kand-examen, Uppsala Universitet, 1972 i bl.a. sociologi och statsvetenskap

Arbetsmarknadsteknik med personaladministration (motsv. nuv. 30 hp) Utbildning på akademisk nivå, övrigt:

Journalisthögskolan i Stockholm, 1981: 1-terminskurs för informatörer/personaltidningsjournalister

Diplomutbildning för omvärldsanalytiker.

RMI-Berghs/Sveriges Informationsförening: Utbildning i Strategisk information för informationschefer, 1994 (motsv. 7,5 hp) (del av ledarutvecklingsprogram)

Studentexamen, allmän linje, social gren, 1968.

Ett antal ledarutbildningar samt krisledningsutbildning vid Civilförsvarssskolan.

Arbete:

Administrativ chef, Järfälla förskolor och skolor, 2008-2011. Chef för Konsult och Stöd med c:a 20 medarbetare.

Teamledare 2005, enhetschef 2006-2008, utredningsenheten, proAros Stöd och utveckling

Omvärldsanalytiker, seniorkonsult, Västerås stad 2000-2004.

Informationschef inom proAros, Västerås stad 1992-2000.

Informationschef inom socialtjänsten i Västerås, 1989-92.

Informatör vid Statskontoret, Stockholm, 1987-89, pressansvarig.
Televerket 1986-87. Arbetat med marknadsföring och marknadsanalyser (delvis tjänstledig för studier)

Informationsansvarig, Televerket, Uppsala teleområde, 1976-86.

Frilansuppdrag för dagspress och tidskrifter (artiklar, essäer, reportage, artistporträtt m.m.), huvudsaklig inriktning Östeuropa/Baltikum, politik, musik, litteratur för exempelvis: Eskilstuna-Kuriren, Upsala Nya Tidning, Tidningen Dagen, Tidningen Kulturen, Mono Magasin

1994-2000 publicistisk verksamhet med inriktning information, IT, omvärldsanalys och ledarskap i eget företag.

Privat:

Född 1949, gift 1987 med Gudrun Carlsson (skolkurator, Gudrun avled 2003), inga barn

Gift 2007 med Ulla Wihlman, fil.dr (Doctor of Public Health), forskare KI, tre bonusbarn och tre bonusbarnbarn.

Medborgarskap: svenskt och finländskt.


Basic Blue theme by ThemeFlood