Litteratur, Samtid

Avslagsmaskinen

Om du blir sjuk så är det kanske inte så sannolikt att du går till Försäkringskassan för att få hjälp med att bli frisk. Försäkringskassan uppgift, eller i alla fall en av de viktiga uppgifter man har, är i stället att se om du är arbetsför eller inte, om du har rätt till sjukersättning eller inte. Så var det i alla fall förr.

Men 2015 hände något. Dåvarande socialministern, Annika Strandhäll, och regeringen tyckte att kostnaderna för sjukförsäkringen stigit i höjden. Kassans uppgift blev nu att fokusera på att få ner det så kallade sjuktalet till 9,0, därigenom minskandes statens utgifter. Genom det minskande sjuktalet kan man kanske tro att FK bidragit till människors tillfrisknande. 

Det här är bakgrunden till Niklas Altermarks bok Avslagsmaskinen. Altermark är forskare i Lund, statsvetare, och går med vetenskapligt metodisk noggrannhet till väga för varför nu så många människor, allt fler, specifikt efter 180 dagars sjukdom, ställs i utanförskap, utan sjukpenning, utan jobb och som en sista utpost ett magert försörjningsstöd.

Altermarks bok är nästan spännande som en deckare. För FK börjar som sagt 2015, utan något som helst riksdagsbeslut men enligt ministerns anvisningar (se där, lite ministerstyre kanske?), att bete sig och genomföra sin uppgift på ett helt annat sätt än tidigare. Är det så att man klarar sin uppgift genom att kunna erbjuda nya medicinska resurser och stöd till de sjuka? Självklart inte. Nej, man agerar på ett helt annat sätt. FK omtolkar begrepp och arbetar internt fram nya uppdrag.

Centralt är begrepp som ”normalt förekommande arbete”. Det innebär i praktiken, enligt Altermakt, att en person med av läkare konstaterad sjukdom och arbetsoförmåga kan arbeta med vilket som helst arbete, som man kan sätta stämpeln ”normalt förekommande arbete” på det. Sådana arbeten anses kräva noll fysisk ansträngning eller noll kognitiv förmåga. Någon som känner till ett sådant jobb?

FK använder sig också av beteckningen ”objektiva undersökningsfynd”, där man kräver att läkaren ska kunna specificera data/värden efter en undersökning. Det oaktat att det finns en hel del sådana sjukdomar, ett typexempel är ME (Myalgisk encefalomyelit), där forskningen inte ännu fått fram sådana data (även om det som när det gäller ME finns forskning som visar att det skulle kunna vara möjligt framöver). Hur mycket än en vårdcentralsläkare hinner med på en kvarts undersökning och samtal, så inte räcker det för att uppnå FK:s högt satta ribba om undersökningsfynd.

Altermark visar också på hur den undersökningsplikt, som en myndighet anses ha, helt kan negligeras av FK. Undersökningsplikten handlar alltså om att man har en skyldighet att införskaffa sig ett gediget underlag, innan beslut tas. Dessutom så ignoreras vägledande domar från Förvaltningsrätt m.fl. 

Medarbetare som inte kan leva med den nya linjen slutar. Andra, yngre medarbetare kommer till, med mindre erfarenhet och sämre förmåga att reflektera över arbetssättet och rättstillämpningen, eftersom man inte har erfarenhet av något annat än FK:s nya modell. 
Nå, konsekvensen blir att sjuktalen sjunker, så FK (och Strandhäll) når målet. Men människor blir utförsäkrade, får leva på anhöriga, ta lån, sälja bilen och blir allt sjukare och allt mer ekonomiskt utsatta. FK har gjort sin plikt, och paradoxalt hävdar man då att man arbetar effektivt. Men, kostnaderna får någon annan kassa, t ex kommunen eller den enskilde, ta. Rättssäkerheten är högre än tidigare, är en bedömning som återkommer i årsredovisningarna från FK. 

Facit: Allt fler tragedier, ökad självmordsbenägenhet, allt fler utförsäkrade efter 180 dagar. 
Det strandhällska direktivet mål och kraven på myndigheten uppnås, men ministern avgår. Efterträdaren, Ardalan Shekarabi, börjar uppfatta den omfattande kritiken mot FK och systemet från forskare, från utförsäkrade, i sociala medier etc. Dessutom från myndigheten inspektionen för socialförsäkringen. Allt står alltså inte rätt till. I skrivande stund har Centern och Vänstern tagit initiativ till en utskottsuppmaning till regeringen att se över missförhållandena, och tycks få med sig Socialdemokraterna på detta.

Så nu kanske är vissa justeringar på gång, kanske är det faktiskt så att inte alla kan göra ”sin plikt”. Kanske är det så att man faktiskt kan bli långvarigt sjuk och arbetsförmögen? Kanske är det så att myndigheten bara gjort ont värre fast FK talar om kvalitetssäkring och ökad rättssäkerhet?

Vi får se hur det blir. Men Altermarkt har, med gediget forskningsarbete inkluderande intervjuer och annat gediget underlag, satt fingret på en öm punkt i det svenska välfärds- och rättssamhället. Välskrivet, och nästan årets deckare.  

Thomas Wihlman, 2020

Författare: Niklas Altermark
Boktitel: Avslagsmaskinen
Förlag: Verbal
ISBN: 978 91 891 5506 0