Konst, film och fotografi

Åsa Sjöströms Silent Land

För drygt ett år sedan kom Jens-Olof Lastheins bok Meanwhile across the mountain ut, och den resulterade också i en utställning Galleri Kontrast. Lastheins bok handlar om Kaukausus, och de tidigare sovjetrepublikerna där.

Foto Åsa Sjöström

Nu är det dags för ytterligare en fotografibok på temat före detta Sovjetimperiet. Det är Åsa Sjöströms Silent Land som landat, också i formen av en utställning på Fotografiska (till och med 4 februari 2018).

Det finns en likhet mellan de länder som blivit föremål för respektive fotografs intresse, som en utpräglad fattigdom, arbetsbrist och korruption, med det finns också påtagliga skillnader mellan fotograferna och böckerna. Medan Lasthein är den realistiske så låter Åsa Sjöström oss komma så mycket närmare människorna. Hon följer familjen Gradinari, hon lever hos dem, hon känner för dem. Vi anar i fotografens berättelse den fattigdom som finns, de politiska konflikter som uppstått sedan frigörelse från Sovjetmakten men bilderna skapar också en relation till familjen. Inte minst till de ungdomar och barn i nio-personers familjen vi får följa.

Jag fascinerades av deras existentiella kamp, av värmen och kärleken, säger Åsa Sjöström själv. För mig är lokala berättelser, i en global verklighet den viktigaste av historier.

Fotografierna från Europas kanske fattigaste land blir därför inte bara ett nedslag i elände, utan ett sätt för oss att få ta del av behoven av mänsklig värdighet. Flerfaldigt prisbelönte Sjöström tar oss därmed, till skillnad från Lastheins i och för sig utmärkta bilder, in i en annan värld där vår medmänsklighet, förståelse och respekt kan växa.

Det finns inslag av realism i Silent Land, vi anar sammanhangen, jordbruket och det lilla samhället. Men först och främst är det de många drömskt vackra bilderna som jag tar till mig. De har fått en närmast Rembrandtsk färgskala, och det är oerhört skickligt utfört, de griper tag i mig.

Hela projektet pekar på en medveten och skicklig fotograf. Nu går hon vidare till nya, säkerligen spännande projekt. Men boken finns kvar, och utställningen finns att ta del av på Fotografiska. Och ett litet land har kommit oss närmare.

Thomas Wihlman, (2017)

Silent Land, Åsa Sjöström, Max Ström förlag 2017, ISBN 9789171264206.

Recensionen av Lastheins bok finns här: http://tidningenkulturen.se/index.php/litteratur-topp/litteraturkritik/22536-litteratur-jens-olof-lasthein-meanwhile-across-the-mountain