Konst, film och fotografi

Ida Thunström – medvetet estetiskt sammanhållet

Galleri Tegen 2, Bjurholmsgatan 9B, Stockholm
Ida Thunström – Huden skalas bort..som papper
Öppet fredag-söndag 12-17 t o m 11 december

Ida Thunström, foto Thomas Wihlman

I samband med vernissagen på Ida Thunströms utställning på Galleri Tegen 2, i Stockholm ställde Tidningen Kulturen ett par frågor till Ida.

Skiljer sig de här verken från dina tidigare eller ska man mer se dem son ett kontinuum, konstant utforskande? 

Min konst är ett konstant utforskande. Men varje utställning är en ny punkt, som en ny avsats, och en sak som varit ny –för mig- är att jag använt mig av dukarna (i stora salen) mer som objekt, vars närvaro i rummet är minst lika viktig, faktiskt ännu mer, än vad de föreställer. Jag ser dem inte i första hand som bilder, och de är gjorde specifikt för den här utställningen och det här rummet. 

Nu arbetar jag ju hela tiden med dessa frågor, med materialet, med hur och kropp och mönster (kanske i viss mån) men ändå. Mer medvetet riktat. Det handlar kanske om att jag tänkt mer på lokalen i förväg än jag brukar. Jag brukar integrera mitt material i rummet då jag kommer, och det blir ofta stökigare, eller åtminstone mer spretigt, men det är mer medvetet estetiskt sammanhållet. Sett som en del av mitt sökande och experimenterande har det varit lärorikt. Och fungerat bra. 

Vad händer fortsättningsvis – konstnärligt, utställningsmässigt? Du formulerar dig så fint också i text (manifesterat på denna utställning också), får vi se mer av detta? 

Hur mycket av den här processen jag tar med mig tillbaka in i ateljén får visa sig. De små böckerna (som jag kallar dem) som hänger i rummen, är en fortsättning, delvis, på min artist-book ’Ödledansen’, som visas tillsammans med andra (nu fortfarande tror jag) på Lunds Konsthall i en utställning om artist-books. 

Jag har arbetat vidare på dem och gjort dem betydligt mer materiella, artists-books är något jag arbetat med mer och mer den senaste tiden. Eller kanske är det en enda bok, som om arbetas hela tiden. Vet ej. Nästa stopp jag har är Husby Konsthall (tillsammans med fyra andra konstnärer) i mars. Det är en oerhört vacker lokal, och et kommer att bli mycket jobb. Ser fram emot det.

Thomas Wihlman (2016)

Länk till galleriet: http://www.tegen2.se/