Musikrecensioner

Ny vår för Svensk Musikvår

Snön faller men trots det är det Svensk Musikvår 2017. Det är den 20 mars och öppningskonsert för ett av musik-Stockholms intressantaste arrangemang det här året.

Snart ska vi, som samlats i Högalidskyrkan, få höra ”Staden vaknar”, en konsert där musik av åtta kompositörer framförs. Den officiella invigningen sker dagen därpå.

Förra året ägde den första festivalen rum, eller återuppstod om man så vill eftersom en liknande festival funnits tidigare. Svensk Musikvår 2016 byggde i stor utsträckning på ett starkt personligt engagemang från musiker och andra intresserade, och alla evenemang var gratis. Skulle det vara möjligt att upprepa en sådan kraftansträngning?

Svaret har vi nu. Det gick, tack vare ett fortsatt entusiastiskt arbete och inte minst genom att säkra finansiering från ett stort antal sponsorer. Stor förtjänst i detta har naturligtvis festivalledaren Jörgen Pettersson och producenten Mattias Rodrick. Så årets Svensk musikvår är med undantag för två arrangemang helt gratis, här finns en stor möjlighet att möta ny svensk musik (och i någon mån också utländsk), främst genom konserter, men också genomföreläsningar och seminarier. Verk av 114 tonsättare kan vi ta del av!

Festivallledaren-Jörgen-Pettersson-foto-Ann-Rosén
Festivallledaren-Jörgen-Pettersson-foto-Ann-Rosén

Så, den 20 mars 2017 vaknar staden, i form av åtta verk framförda under Högalidskyrkans mäktiga valv. Verken är väl valda. Inte bara för att de speglar den nutida musikens bredd, utan också för att de så väl anknyter till platsen där vi befinner oss. Nils Larssons orgel får en framträdande roll, Karin Rehnqvists ”Ock av törnen” har text hämtad från Psaltaren och den svenska psalmboken. Vi möter Guds lilla barnaskara i form av Täby Musikklasser och i ”samplingar” i Torsten Nilssons verk Crucifigatur. Spår av folkmusiken och fäboden finner vi ”Och av törnen” i ett fascinerande samspel mellan Ulrika Bodéns fantastiska röst och Stockholms Saxofonkvartett, inte bara staden är vaken. 

Ryska Victoria Borisova-Ollas är den utländska tonsättare vi möter under kvällen, i ett vackert och fascinerande samspel mellan saxofon och orgel. Mer av henne kan vi höra i verket Dracula på Kungliga Operan i höst. 

Så Svensk Musikvår 2017 ser ut att bli lika charmig, omväxlande och lärorik festival som förra året. Nu återstår det för dig, kära läsare, att ta del av ett digert utbud. Öppningskonserten finns redan, om du missade den, ute på You Tube (sök på Svensk Musikvår), där man också kommer att ta del av mer ur det digra programmet. Mer information hittar du på http://www.svenskmusikvar.se/.

Thomas Wihlman, 2017