Samhälle

Tisdagsbetraktelse – om politik när riksdagen öppnar

Kerstin Lundgren, tredje vice talman i Sveriges riksdag, riksdagsledamot

Som fritidspolitiker måste jag, så här på dagen för riksdagens högtidliga öppnande, konstatera att de senaste dagarna varit väldigt givande. Möten med många människor, en del nya. Få möjlighet att samtala med människor med olika erfarenheter, som kommer med nya synvinklar och ger mig tillgång till ny kunskap.

Det har handlat om det mesta från fiskeri till cykelbanor till kraftvärmeverk, till personer med funktionsnedsättning som blir utan färdtjänst för att de flyttar till en ny kommun. Det har handlat om personliga assistenter, bristen på dessa och vad som krävs yrkesmässigt av en assistent.

På söndagen firade vi också att det var på 100 år sedan alla svenska kvinnor och män fick rösträtt. Att få firade detta tillsammans med Kerstin Lundgren, riksdagens tredje vice talman, var en ynnest – inte minst för att Kerstin sedan ledde de kommande sammanträdestimmarna på ett så tydligt och effektivt sätt. Att dessutom få genomföra mötet med ett 40-tal ledande centerpolitiker från Stockholms stad och Stockholms län som med lust, skratt och positiv anda gav sig in i förberedelsearbetet inför partistämman 23–26 september det är belöning för intellektet och själen men kanske inte för kroppen.

Måndagen ägnades åt efterarbete från söndagsmötet och att förbereda mötet med kommunstyrelsens funktionshindersråd. Här fick vi sen en riktigt bra dragning om LSS-bostäder och den prognosticerade bristen på sådana, tack socialförvaltningens Anna Colliander. Många fler punkter på dagordningen, som avklarades effektivt under ledning av Martin Hansson (rådets ordförande och Mp-politiker). Det här är också ett trevligt och kunnigt gäng, representanter för funktionshinderrörelsens olika organisationer och från de politiska partierna.

Inte blev det sämre att sen mot kvällen få träffa vännerna från hela landet i Centerpartiets funktionshindersnätverk. Vice partiordförande Anders W Jonsson och riksdagsledamoten Sofia Nilsson ledde mötet, Anders summerade läget inför partistämman och Sofia både informerade om aktuella frågor och ledde sedan samtalet. Nu ska vi fortsätta utveckla politiken men också visa att Centerpartiet redan har en omfattande och bra politik som är bra för alla personer med funktionsnedsättning (och det är många det) och deras anhöriga. Oerhört peppad av Anders, Sofia och de andra – nästa gång väntar en spännande workshop.

Så kanske 20 timmars arbete på två dagar. Räkna inte med att bli rikt ekonomiskt på sådant, för allt arbete jag lägger ned blir det kanske en dryg tusenlapp i månaden som ersättning (och då enligt Stockholms stads arvodesregler). Belöningen ligger på ett annat plan – och den är värd mycket mer än så.

Thomas Wihlman